Tin Tức
Thánh Lễ Hằng Tuần

 

 

Thư Viện Công Giáo Việt Nam ...

PHIẾU GHI DANH GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO

Nhà Thờ Mác-cô, nhà thờ mới của CĐCGVN vùng Montréal..

Hình ảnh của Nhà Thờ mới của CĐCGVN vùng Montréal ..

Hướng dẩn lộ trình đi đến NT St-Marc..

Những bài cầu nguyện và suy niệm hàng ngày ( Đồng Hành ) ....

Tài liệu rất hữu ích về sức khỏe của Bác sĩ Nguyễn Ý Đức....

 

 

Đặc sứ của ĐGH tại Medjugorje khuyên các tín hữu “đừng lo lắng” Đọc tiếp

Đức TGM M. Byrnes của TGP Agaña (đảo Guam) chấn chỉnh Phong trào Con đường Tân Dự tòng Đọc tiếp

Đức Mẹ tháo gỡ nút thắt Đọc tiếp

Ăn chay đích thực là giúp đở người khác Đọc tiếp

Sứ điệp mùa Chay 2017 của ĐTC Phanxico Đọc tiếp

Ghen Tỵ Đọc tiếp

Tông Huấn Niềm Vui Của Tình Yêu ( Amoris Laetitia ) Tải xuống PDF

Con Đường Phía Trước Đọc tiếp

Năm 2016 với Đức Phaxico . .Đọc tiếp

Bảy lần hiện ra đáng kể của Đức Mẹ cho nhân loại .Đọc tiếp

Nỗi sợ.Đọc tiếp

Chuyện khôi hài của các tu sĩ Dòng Tên..Đọc tiếp

Lời Chia Sẻ Của Đức Giám Mục Bùi Tuần Về Đền Tội.Đọc tiếp

Đức Phanxico muốn cả Giáo Hội làm" bài tập Linh Thao"..Đọc tiếp

Download toàn bộ Tông huấn Amoris Laetita ...Đọc tiếp

Kinh duy nhất mà tôi không thể nào đọc xong Đọc tiếp

10 chử của Đức Phanxico Đọc tiếp

Xưng tội rồi, phạm tội vậy xưng làm gì Đọc tiếp

Mười hai lời nhắn thiêng liêng của Đức Phanxicô Đọc tiếp

Ơn Đại xá và Tiểu xá trong Giáo hội Công giáo Đọc tiếp

Tóm Lược Đạo Công Giáo Đọc tiếp

Giải mã Tân Phúc Âm Hóa bằng 5 chữ Đọc tiếp

NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA CỦA KINH MÂN CÔI Đọc tiếp

MẪU XÉT MÌNH TRƯỚC KHI XƯNG TỘI .Đọc tiếp

Sách mới :Tuyển tập ''Hôn Nhân và Gia Đình'' .Đọc tiếp

Tóm lược Lịch sử Đạo Hồi.Đọc tiếp

Nhìn lại 6 Đức Hồng Y của Việt Nam.Đọc tiếp

15 Căn Bệnh Của Giáo Triều Roma Cần Chữa Trị. Đọc tiếp

 

 

Những Bộ sách Hay của Giáo Hội .... Đọc tiếp

 

Những bài đọc cũ.....Đọc tiếpThánh Lễ Chúa Nhật:
Chúa Nhật: 10g30 sáng và 5 giờ chiều
Thứ Bảy: 5 giờ chiều
Thánh Lễ Ngày thường:
Giờ Kinh Phụng Vụ: 7g50 sáng
Thánh Lễ: 8g20 sáng
Thứ Năm đầu tháng:
Thánh Lễ và chầu phép lành đền tạ: 8g20 sáng
Liên lạc    
Tél: 514-948-4389
Fax: 514-948-5417
Email: cgmontreal@gmail.com
Địa chỉ Nhà thờ:
2600 Beaubien Est
Montréal, Québec
Canada, H1Y 1G5

Hướng Dẫn Lộ Trình
Hướng Dẫn Lộ Trình:
Nối Kết     

- Cộng đồng người Việt Quốc Gia vùng Montréal
- Thông Tấn Xã Công Giáo VN
- Danh Bạ Website Công Giáo
- Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
- André Phú Yên
- Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
- Cộng Đoàn Đồng Hành

Xin góp ý kiến để phát triển trang mạng của cộng đồng
Xin bấm vào để gởi email