Tháng 12, 2017
Đinh Dậu

 
Tháng 12, 2017
- 2017 Đinh DậuI
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Xin bấm vào các số ngày và lễ các Thánh sẽ có bài đọc và hạnh các Thánh - Nguồn từ Web Đồng Công - Simon Hòa Đà Lạt

 1

14/10  

 

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

 

 

 2

15

Thứ Bảy Đầu Tháng kính Trái Tim Đức Mẹ

 3

16  

 

Chúa Nhật 1

Mùa Vọng B

 

 

 4

17    

Th. Gioan Damasceno, lmTs

 5

18  

 

 

 6

19  

Th. Nicôla, giám mục

(Th. Giuse Khang)

 7

20 

 

Th. Ambrosio,

giám mục tiến sĩ

Lễ Nhớ

 8

21  

 9

22  

Th. Juan Diego

 10

23  

Chúa Nhật 2

Mùa Vọng B

 

 11

 24  

Th. Damaco I, gh

 

 12

25  

 

(Th. Simon Hòa)

 13

26  

 

 14

27  

Th. Gioan Thánh Giá, linh mục, Ts

Lễ Nhớ

 15

28  

 

 16

29  

 

 17

30  

Chúa Nhật 3

Mùa Vọng B

 

 18

1/11  

(Th. Phaolô Mỹ,

Phêrô Đường và Phêrô Truật)

 19

2  

(Th. Phanxicô Mậu, Đaminh Úy, Tôma Đệ, Augustino Mới và Têphano Vinh)

 20

3  

 

 21

4    

Th. Phêrô Canisio,

lm, Ts

(Th. Phêrô Thi và Andrê Dũng Lạc)

 22

5  

 

 

 

 

 23

6   

 

 24

7  

Chúa Nhật 4

Mùa Vọng B

 

Vọng

Giáng Sinh

 25

8  

Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh
Lễ Buộc

 26

9  

 27

10  

 28

11   

Lễ Kính

 29

12  

Th. Tôma Becket, gmtđ

 30

13  

 

 

 31

14  

Lễ Thánh Gia

Lễ Kính

Ngày thánh hóa các gia đình

 

NĂM MỚI 2018 - MẬU TUẤT

Lễ Tro - Thứ Tư ngày 14 tháng 2, 2018

Tết Nguyên Đán - Thứ Sáu ngày 16 tháng 2, 2018

Lễ Phục Sinh: Chúa Nhật ngày 1 tháng 4, 2018

Tết Trung Thu: Thứ Hai ngày 24 tháng 9, 2018