Tháng 2, 2018
Đinh Dậu

 
Đinh DậuI
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

Các Ngày Lễ Buộc

 1. Ngày Chúa Nhật

 2. Lễ Mẹ Thiên Chúa (1/1)

 3. Lễ Hiển Linh

 4. Lễ Thánh Cả Giuse (19/3)

 5. Lễ Chúa Lên Trời

 6. Lễ Mình Máu Thánh Chúa

 7. Lễ Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô (29/6)

 8. Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15/8)

 9. Lễ các Thánh (1/11)

10. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Tội (8/12)

11. Lễ Chúa Giáng Sinh (25/12)

 1

16 

 

 2

17 

Lễ Dâng Chúa

Lễ Kính

(Th. Têôphan Ven)

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

 3

18

Thứ Bảy Đầu Tháng

kính Trái Tim Đức Mẹ

 4
19 
Chúa Nhật 5 Thường Niên B
 
 5
 20

 

trinh nữ tử đạo

Lễ Nhớ

 6
21 
 7
22 
 
 8
23 


 

Th. Josephine Bakhita, trinh nữ

 

 9
24 

 

 10

25

 11
26 

Chúa Nhật 6 Thường Niên B

 

Ngày Thế Giới Bệnh Nhân

 12
27 

 

 13
28 

(Th. Phaolô Lộc)

 

 14
29 

Lễ Tro

Ăn Chay - Kiêng Thịt

 15
30 
Mùa Chay
 
Tất Niên Đinh Dậu
 16
1/1 

Kiêng Thịt

 

Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018

Ngày Cầu Bình An

 17

 

Mùa Chay

 

Mồng Hai Tết

Kính Nhớ Tổ Tiên

 18

Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm B

 

Mồng Ba Tết

Ngày Cầu cho Việc Làm Ăn

 19

 

Mùa Chay

 

 20

Mùa Chay

(Th. Francisco và Jacinta Marto)

 21

Mùa Chay

 22

Lễ Kính

 23

Kiêng Thịt

 (Th. Polycarpo, giám mục tử đạo)

 24
9
Mùa Chay
 25
10 

Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm B

 26
11 

Mùa Chay

 27
12 

Mùa Chay

 28
13 

Mùa Chay

Xin bấm vào các số ngày và lễ các Thánh sẽ có bài đọc và hạnh các Thánh - Nguồn từ Web Đồng Công - Simon Hòa Đà Lạt