Tháng 3, 2018
Đinh Dậu

 
Đinh DậuI
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Xin bấm vào các số ngày và lễ các Thánh sẽ có bài đọc và hạnh các Thánh - Nguồn từ Web Đồng Công - Simon Hòa Đà Lạt

 1
14 

 

Mùa Chay

 

 2
15 

 

Kiêng Thịt

Thứ Sáu đầu tháng

 

 3
16 

 

Mùa Chay

Thứ Bảy Đầu tháng

Kính Trái Tim Đức Mẹ

(Th. Katharine Drexel, trinh nữ)

 4
17  

Chúa Nhật 3

Mùa Chay Năm B

(Th. Casimirô)

 5
18 

Mùa Chay

 

 6
19 

Mùa Chay

 

 7
20 

Mùa Chay

 8
21 

Mùa Chay 

 9
22 

 10
23 
Mùa Chay 
 
 11
24 

 

Chúa Nhật 4

Mùa Chay Năm B

(Th. Đaminh Cẩm)

 

đổi giờ

1:00AM - 2:00AM

 12
25 
Mùa Chay
 13
26 

 

 

Mùa Chay


 

 14
27 

 

 

Mùa Chay


 

 15
28 


Mùa Chay

 16
29

Kiêng Thịt

 

 17
1/2 
 
Mùa Chay
 18
2 

Chúa Nhật 5

Mùa Chay Năm B

 

 19
3 
 20

Mùa Chay

 21
5 

Mùa Chay

 22

 

Mùa Chay

 

 23

Kiêng Thịt

(Th. Turibio Mogrovejo, gm)

 24
8 

Mùa Chay

 25
9 

Chúa Nhật Lễ Lá

 26
10 

Thứ Hai Tuần Thánh

 27
11 

Thứ Ba Tuần Thánh

 28
12 

Thứ Tư Tuần Thánh

 29
13 

Thứ Năm Thánh Chúa Lập Phép Thánh Thể

 30
14 

Kiêng Thịt

Thứ Sáu Thánh Tưởng Niệm Chúa Tử Nạn

 31
15 

Thứ Bảy Thánh Vọng Phục Sinh