Tháng 4, 2018
Đinh Dậu

 
Đinh DậuI
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 1

16  

 

Đại Lễ Chúa Phục Sinh

 

 

 2

17  

 

Bát Nhật Phục Sinh

(Th. Phanxico Paola, ẩn sĩ;

Đaminh Tước)

 3

18  

Bát Nhật Phục Sinh

 

 4

19  

 

Bát Nhật Phục Sinh

(Th. Isidore

giám mục tiến sĩ)

 

 5

20 

Bát Nhật Phục Sinh

(Th. Vinh Sơn Ferriê, linh mục)

 6

21  

 

Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

(Th. Phaolô Tịnh)

 7

22 

Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Bảy Đầu Tháng

Kính Trái Tim Đức Mẹ

(Th. Gioan B. Lasan, linh mục

Th. Phêrô Lựu, lm)

 8

23  

Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm B

Lễ Chúa Tình Thương

 

 9

24 

 

Lễ Truyền Tin

 

 

 10

25  

 

 

 11

26  

 12

27  

 

 13

28  

 

 14

29  

 

 15

30  

Đại Lễ 3 Phục Sinh

 

 16

1/3  


 

 

 17

2  

 

 18

3  

 

 

 

 19

4  

 

 

 

 20

5  

 
 
 

 21

 22

7  

 

CN 4 Phục Sinh

năm B

 

 

 23

8  

 

 24

9  

 25

10  

 

 26

11  

 
 

 27

12  

(Th. Lôrensô Hưởng)

 28

13 

(Th. Phaolô Khoan, Phêrô Hiếu và

Gioan Thành)

 29

14  

 

CN 5B Phục Sinh

 

 

 30

15  


Th. Piô V, gh

(Th. Giuse Tuân)

 

Xin bấm vào các số ngày và lễ các Thánh sẽ có bài đọc và hạnh các Thánh - Nguồn từ Web Đồng Công - Simon Hòa Đà Lạt