Tháng 8, 2017
Đinh Dậu

 
Tháng 08, 2017
- 2017 Đinh DậuI
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

Xin bấm vào các số ngày và lễ các Thánh sẽ có bài đọc và hạnh các Thánh - Nguồn từ Web Đồng Công - Simon Hòa Đà Lạt

 1

10/6 

(Th. Benardo Duệ và Đaminh Hạnh, lm)

 2

11 

 

Th. Eusebio Vercelli, giám mục;

Th. Phêrô Eymard, linh mục

 3

12 

 

 

 

 4

13

 5

14

 

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Cả

 

 6

15  

Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung

Lễ Kính

 

 

 7

16 

 

Th. Sixtô II, gh và các bạn tử đạo;

Cajetanô, lm

 8

17

Lễ Nhớ

 9

18  

Th. Edith Stein, đttđ

 10

19 

Thánh Lôrensô, pttđ

Lễ Kính

11

20

 12

21

Th. Phanxica Chantal

(Th. Antôn Đích, Giacôbê Năm,

Micae Mỹ)

 13

22 

Chúa Nhật 19  Thường Niên

 

(Th. Pontiano, giáo hoàng tử đạo

Th. Hippolyto, linh  mục tử đạo)

 14

23 

 15

24 

 16

25  

 17

26 

 

 18

27 

 

 19

28 

 20

29  

Chúa Nhật 20 Thường Niên

 21

30 

Th. Piô X, giáo hoàng

Lễ Nhớ

(Th. Giuse Viên, lm)

 22

1 

 23

2 

 24

3 

 25

4 

 26

5

 

 27

6  

Chúa Nhật 21 Thường Niên

 

(Thánh Nữ Monica)

 28

7 

 29

8 

Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu

Lễ Nhớ

 30

9 

 

 31

10