Tháng 9, 2017
Đinh Dậu

 
Tháng 09, 2017
- 2017 Đinh DậuI
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Xin bấm vào các số ngày và lễ các Thánh sẽ có bài đọc và hạnh các Thánh - Nguồn từ Web Đồng Công - Simon Hòa Đà Lạt

 1

11/7 

Thứ Sáu Đầu Tháng
Kính Thánh Tâm Chúa

 

 2

12

Thứ Bảy Đầu Tháng

Kính Trái Tim Đức Mẹ

 

 3

13

 

Chúa Nhật 22 Thường Niên A

 

 4

14 

 5

  15

 

Th. Têrêsa Calcutta, nữ tu

(Th. Phêrô Tự và Giuse Cảnh)

 

 6

16 

 

 7

17 

 

 8

18  

 

 9

19

 10

20

Chúa Nhật 23 Thường Niên A

(Th. Bellarminô, Hildegard, Emmanuen Triệu)

 11

21  

 

 12

22

Lễ Kính Thánh Danh Đức Maria

 

 13

23  

Th. Gioan Kim Khẩu, giám mục tiến sĩ

Lễ Nhớ

Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

 14

24  

 

 

 

 15

25 

 16

26

 17

27  

Chúa Nhật 24  Thường Niên A

 

 18

28  

(Th. Đaminh Trạch,

linh mục)

 

 19

29

 20

1/8   

 21

2  

 

Th. Matthêu,

tông đồ thánh sử

Lễ Kính

(Th. Phanxicô Phan và Tôma Thiện)

 

 22

 

 

 23

4

Th. Piô Năm Dấu, lm

Lễ Nhớ

 24

5  

Chúa Nhật 25 Thường Niên A

 

 25

6  

 

 26

7

 

 27

8   

 

 28

9  

 29

10  

 30

11