Tháng 6, 2017
Đinh Dậu

 
Tháng 06, 2017
- 2017 Đinh DậuI
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Xin bấm vào các số ngày và lễ các Thánh sẽ có bài đọc và hạnh các Thánh - Nguồn từ Web Đồng Công - Simon Hòa Đà Lạt

 1

7/5 

Lễ Nhớ
(Th. Giuse Túc)
 

 2

8

(Th. Đaminh Ninh)

 

Kính Thánh Tâm Chúa

 3

9

Lễ Nhớ

(Th. Phaolô Đổng)

 

Thứ Bảy Đầu Tháng
Kính Trái Tim Đức Mẹ

 4

10 

Lễ Chúa Thánh Thần

Lễ Trọng

 5

11 

Lễ Nhớ
(Th. Luca Loan, Đaminh Toại và Đaminh Huyên)

 6

12 

Th. Norbertô, gm

(Th. Phêrô Dũng, Phêrô Thuần, và Vinh Sơn Dương)

 7

13  

(Th. Giuse Tuấn)

 8

 14  

 

 

 9

15 

Th. Ephrem,

phó tế tiến sĩ 

 10

16 

 
 

 11

17  

Lễ Chúa Ba Ngôi

Lễ Trọng

 

 12

18 

 

 13

19 

Lễ Nhớ

(Th. Augustino Huy, Nicolas Thể, Đaminh Đạt)

Kỷ niệm Fatima 100 Năm

 14

20  

 
 

 15

21  

 

 16

22  

(Th. Đaminh Nguyên, Đaminh Nhì,
Đaminh Mạo, Vinhsơn Tưởng, Anrê Tường)

 17

 23 

(Th. Phêrô Đa)

 18

24  

Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Lễ Trọng

 

 19

25 

 20

26 

 

 21

27  

 22

28  

Th. Phaolino Nola, giám mục;
Th. Gioan Fisher, giám mục tử đạo;
Th. Tôma More, tđ

 23

29  

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Lễ Trọng

 24

 1/6 

 25

2  

Chúa Nhật 12 TN

 26

3 

 

(Th. Đaminh Minh, gm

 Phanxicô Chiểu)

 

 27

4 

 28

5  

 29

6  

 30

7