Photo
Địa Chỉ & Hướng Dẫn Lộ Trình
Địa chỉ Nhà thờ:
2600 Beaubien Est
Montréal, Québec
Canada, H1Y 1G5

Liên lạc:
Tél: 514-948-4389
Fax: 514-948-5417
Email: cgmontreal@gmail.com

Văn Phòng Làm Việc:
Thứ Hai, Thứ Năm và Thứ Sáu: từ 9g00 sáng đến 5 giờ chiều
Các ngày khác trong tuần, xin gọi điện thoại trước lấy hẹn.
Thánh Lễ Chúa Nhật:
Chúa Nhật: 10g30 sáng và 5 giờ chiều
Thứ Bảy: 5 giờ chiều

Thánh Lễ Ngày thường:
Giờ Kinh Phụng Vụ: 7g50 sáng
Thánh Lễ: 8g20 sáng

Thứ Năm đầu tháng:
Thánh Lễ và chầu phép lành đền tạ: 8g20 sáng


HƯỚNG DẪN ĐI MÉTRO VÀ BUS ĐẾN NHÀ THỜ ST-MARC
Từ Métro D’Iberville: Đi xe bus 94 đường Iberville, đến Beaubien, đi bộ 5 phút hướng bên trái.
Từ Métro Beaubien: Đi xe bus 18, đến góc đường số 1, xe ngừng trước cửa nhà thờ.
Từ Métro Fabre: Đi xe bus 45, đến đường Beaubien, đi xe bus 18, hướng bên trái, đến góc đường số 1, xe ngừng trước cửa nhà thờ.