THÔNG BÁO
"
NHỮNG THÔNG BÁO CẦN THIẾT CỦA CỘNG ĐỒNG

 

 

 
       

KHÓA HỌC KINH THÁNH: ĐÓN NHẬN

ĐỨC KITÔ

Do LM Đinh Thanh Sơn hướng dẩn

Chương trình họa kinh thánh 18 tuần:

- Giúp chúng ta đọc và sống lời Chúa mỗi ngày

- Cầu nguyện với lời Chúa

- Thực hành lời Chúa trong cuộc sống

Khóa bắt đầu tháng 4 vào mỗi tối thứ ba lúc 19 g tại hội trường cộng đồng

Xin mời quý ông bà và các anh chị tham dự

Liên lạc : Nguyễn thị Phượng 514 996 8464

Đinh thị Long 514 254 7482

********************************

KHÍ CÔNG TRỊ BỊNH VÀ TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE
do chính thầy Đỗ Đức Ngọc hướng dẫn.
Bắt đầu từ tháng 02-2014, sẽ được tổ chức:
Vào các ngày chủ nhật(trừ CN thứ I trong tháng),
Từ 14g đến 15g30, tại hội trường Cộng đồng Công giáo Việt Nam vùng Montreal (1420 Bélanger est, Montreal).
Xin đến thường xuyên để được huớng dẫn trị bịnh và tăng cường sức khỏe.
Tm HĐMV-CĐCGVN-MTL

___*___

 

 


 

MỤC VỤ THĂM VIẾNG
Ban Mục vụ Thăm Viếng được thành lập để giúp đỡ, thăm viếng, trao
Mình Thánh Chúa vv... cho những người vì hoàn cảnh hay vì bệnh tật
không thể đến nhà thờ, nhưng có lòng ước ao được rước Chúa và lắng
nghe lời Chúa.
Những ai muốn được giúp đỡ hoặc muốn tham gia chương trình này
xin liên lạc : văn phòng nhà xứ (514-948-4389) hay ông Nguyễn Hoàng
Duệ (514-651-3863).

**********************

 

THÁNH LỄ THÁNH HÓA GIA ĐÌNH
Mỗi Chúa Nhật thứ tư trong tháng, vào lúc 5 giờ chiều, có Thánh Lễ
Thánh Hóa Gia Đình cầu cho mọi gia đình trong cộng đoàn được an lành,
thánh thiện, đồng thời tạ ơn và chúc phúc cho các đôi hôn phối có ngày
cưới kỷ niệm trong tháng.
Các đôi hôn phối có
ngày cưới kỷ niệm trong tháng 7 muốn được cầu nguyện đặc biệt trong
thánh lễ này xin ghi tên, tên thánh và số năm hôn phối, để vào giỏ để ở
cuối nhà thờ hoặc liên lạc Ông Duệ: 514-253-1038 hoặc 514-651-3863.

*******************

SÁCH LỄ GIÁO DÂN
Sách lễ giáo dân có các bài đọc hàng ngày, tiện dụng trong các gia
đình và các buổi tĩnh tâm, dễ dàng theo dõi các bài đọc trong các thánh
lễ ngoại ngữ. Sách soạn theo từng tháng, mỗi năm 12 cuốn.
Ai cần xin liên lạc Ông Tràng: 514-725-2664.

****************

 

 

 

 


___*___

 

GIA ĐÌNH THÁNH THỂ
Gia Đình Thánh Thể có giờ chầu Thánh Thể vào mỗi thứ bảy đầu
tháng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sau Thánh Lễ chiều thứ bảy. Kính mời
tất cả các hội viên và toàn thể mọi người tham dự.

 

____*____